Avanto Festival
17.-19.11.2006

THE SKATERS

Hämärältä lavalta saattaa nähdä vain kahden laitteidensa äärelle kyyristyneen hahmon selät. Ei esitystä, ei yleisön viettelyä. Käsirumpujen kopsahtelu lomittuu toisiinsa sulautuviin ihmisääniin, joista muokataan elektronisin keinoin valtavia huminakenttiä. The Skatersin keikkojen kerrotaan pääsevän lähelle taiteen rituaalista perustaa – uusien musiikillisten rakenteiden sijaan yhtye pyrkii pikemminkin synnyttämään uusia kokemuksen muotoja. Noise on tässä kytköksissä meditaatioon, ei turhautumiseen tai aggressioon. Siten heidän musiikkiaan voisi kutsua psykedeeliseksi hälyksi: ulkoisen ja sisäisen ristivalotukseksi.

The Skatersin muodostavat sanfranciscolaiset James Ferraro ja Spencer Clarke. Lapsuudessaan Ferraro vietti paljon aikaa itsekseen, koska hänen isänsä työskenteli armeijan palveluksessa ja perhe muutti usein paikasta toiseen. Niinpä hän saattoi ammentaa tuolloin kehittämästään rikkaasta fantasiamaailmasta kun hän aikuisena ryhtyi tekemään musiikkia. Kuten mystikoiden askeesissa, Ferraron ja Clarken musiikissa kulttuuristen ja aineellisten elementtien niukkuus muuntuu kokemuksen rikkaudeksi. Tämä ilmenee myös The Skatersin levyillä, jotka luontevasti hyödyntävät C-kasetin äänellisiä ominaisuuksia – magneettinauhan suhinaa ja taipumusta hälventää äänten välisiä selkeitä rajoja.

Avanto-klubi Gloriassa lauantaina 18.11. klo 21-03